بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی از شعبه مرکزی مشهد در چهارمین روز تعیلات نوروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی از شعبه مرکزی مشهد در چهارمین روز تعیلات نوروز

بهبود ترکیب منابع، با هدف حمایت از تولید و رونق اشتغال در دستور کار بانک قرار دارد علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در بازدید سرزده از شعبه مرکزی مشهد، ضمن دیدار با کارکنان این شعبه، بر لزوم توجه به بهبود ترکیب منابع با تمرکز بر منابع ارزان قیمت و پایدار برای حمایت از تولید و […]

دی Archives - پردیسان آنلاین
بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی از شعبه مرکزی مشهد در چهارمین روز تعیلات نوروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی از شعبه مرکزی مشهد در چهارمین روز تعیلات نوروز

بهبود ترکیب منابع، با هدف حمایت از تولید و رونق اشتغال در دستور کار بانک قرار دارد علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در بازدید سرزده از شعبه مرکزی مشهد، ضمن دیدار با کارکنان این شعبه، بر لزوم توجه به بهبود ترکیب منابع با تمرکز بر منابع ارزان قیمت و پایدار برای حمایت از تولید و […]

خدمت‌رسانی شعب کشیک بانک دی در پنجمین روز تعطیلات نوروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

خدمت‌رسانی شعب کشیک بانک دی در پنجمین روز تعطیلات نوروز

شعب کشیک بانک دی در روز جمعه، پنجم فروردین ماه ١۴٠١ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند. به گزارش روابط‌عمومی بانک دی، شعب کشیک بانک دی در تهران و استان‌ها مانند روزهای دوم، سوم و چهارم فروردین، در روز جمعه، پنجمین روز از تعطیلات نوروز، آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند. بر این اساس، در تهران شعب […]

هفت فرمان مهم رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها  در سال « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین » ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

هفت فرمان مهم رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها در سال « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین »

اینفوگرافیک هفت فرمان مهم رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها در سال « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین » دکتر علی صالح‌آبادی،رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید  به انجام نظارت‌های هوشمند بر عملکرد بانک‌ها در سال جدید، هفت فرمان مهم به منظور حمایت از رونق تولید، تسهیل وثایق بانکی در اعطای تسهیلات خرد […]

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی: بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی بر همگرایی و تلاش حداکثری بانک‌های خصوصی برای حمایت از سیاست‌های دولت تأکید کرد.به گزارش روابط […]

بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی از شعبه مرکزی مشهد در چهارمین روز تعیلات نوروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی از شعبه مرکزی مشهد در چهارمین روز تعیلات نوروز

بهبود ترکیب منابع، با هدف حمایت از تولید و رونق اشتغال در دستور کار بانک قرار دارد علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در بازدید سرزده از شعبه مرکزی مشهد، ضمن دیدار با کارکنان این شعبه، بر لزوم توجه به بهبود ترکیب منابع با تمرکز بر منابع ارزان قیمت و پایدار برای حمایت از تولید و […]

خدمت‌رسانی شعب کشیک بانک دی در پنجمین روز تعطیلات نوروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

خدمت‌رسانی شعب کشیک بانک دی در پنجمین روز تعطیلات نوروز

شعب کشیک بانک دی در روز جمعه، پنجم فروردین ماه ١۴٠١ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند. به گزارش روابط‌عمومی بانک دی، شعب کشیک بانک دی در تهران و استان‌ها مانند روزهای دوم، سوم و چهارم فروردین، در روز جمعه، پنجمین روز از تعطیلات نوروز، آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند. بر این اساس، در تهران شعب […]

هفت فرمان مهم رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها  در سال « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین » ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

هفت فرمان مهم رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها در سال « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین »

اینفوگرافیک هفت فرمان مهم رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها در سال « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین » دکتر علی صالح‌آبادی،رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید  به انجام نظارت‌های هوشمند بر عملکرد بانک‌ها در سال جدید، هفت فرمان مهم به منظور حمایت از رونق تولید، تسهیل وثایق بانکی در اعطای تسهیلات خرد […]

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی: بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی بر همگرایی و تلاش حداکثری بانک‌های خصوصی برای حمایت از سیاست‌های دولت تأکید کرد.به گزارش روابط […]

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی: بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی بر همگرایی و تلاش حداکثری بانک‌های خصوصی برای حمایت از سیاست‌های دولت تأکید کرد.به گزارش روابط […]

بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی از شعبه مرکزی مشهد در چهارمین روز تعیلات نوروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی از شعبه مرکزی مشهد در چهارمین روز تعیلات نوروز

بهبود ترکیب منابع، با هدف حمایت از تولید و رونق اشتغال در دستور کار بانک قرار دارد علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در بازدید سرزده از شعبه مرکزی مشهد، ضمن دیدار با کارکنان این شعبه، بر لزوم توجه به بهبود ترکیب منابع با تمرکز بر منابع ارزان قیمت و پایدار برای حمایت از تولید و […]

خدمت‌رسانی شعب کشیک بانک دی در پنجمین روز تعطیلات نوروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

خدمت‌رسانی شعب کشیک بانک دی در پنجمین روز تعطیلات نوروز

شعب کشیک بانک دی در روز جمعه، پنجم فروردین ماه ١۴٠١ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند. به گزارش روابط‌عمومی بانک دی، شعب کشیک بانک دی در تهران و استان‌ها مانند روزهای دوم، سوم و چهارم فروردین، در روز جمعه، پنجمین روز از تعطیلات نوروز، آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند. بر این اساس، در تهران شعب […]

هفت فرمان مهم رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها  در سال « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین » ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

هفت فرمان مهم رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها در سال « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین »

اینفوگرافیک هفت فرمان مهم رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها در سال « تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین » دکتر علی صالح‌آبادی،رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید  به انجام نظارت‌های هوشمند بر عملکرد بانک‌ها در سال جدید، هفت فرمان مهم به منظور حمایت از رونق تولید، تسهیل وثایق بانکی در اعطای تسهیلات خرد […]

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی: بانک‌های خصوصی نقش مؤثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی بر همگرایی و تلاش حداکثری بانک‌های خصوصی برای حمایت از سیاست‌های دولت تأکید کرد.به گزارش روابط […]

افزایش سهم بانک دی از بازار پولی بانکی کشور با اهتمام جمعی شعب و واحدهای ستادی محقق می‌شود ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

افزایش سهم بانک دی از بازار پولی بانکی کشور با اهتمام جمعی شعب و واحدهای ستادی محقق می‌شود

مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعبه و واحدهای ستادی ساختمان وزرا: افزایش سهم بانک دی از بازار پولی بانکی کشور با اهتمام جمعی شعب و واحدهای ستادی محقق می‌شود علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی از شعبه و واحدهای ستادی مستقر در  ساختمان وزرا بازدید به عمل آورد.به گزارش روابط‌عمومی بانک دی، قیطاسی طی این […]