سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: ننگ و رسوایی بر پیشانی حامیان رژیم و نیز سکوت‌کنندگان در مقابل این همه جنایت برای همیشه تاریخ نقش خواهد بست.

به گزارش پردیسان آنلاین، ناصر کنعانی در حساب خود در فضای مجازی نوشت: در کنار کشتار جمعی روزمره، از بین رفتن تقریباً همه مراکز بیمارستانی، فقدان دارو و تجهیزات پزشکی، کمبود بسیار شدید مواد غذایی و سوخت و از کار افتادن ژنراتورهای تولید برق در نوار غزه، اکنون بی‌آبی هم به دیگر مشکلات ساکنان غزه آن هم در گرمای شدید هوا اضافه شده است.

وی افزود: «آن روا» می‌گوید؛ اکنون بی‌آبی هم به مشکل قحطی در غزه افزوده شده است و به دلیل کمبود سوخت و از کار افتادن تأسیسات حیاتی غزه، مردم ناگزیر از طی مسافتی طولانی در گرمای شدید و ایستادن در نوبت دریافت آب هستند.

کنعانی خاطرنشان کرد: بی‌تردید ملت مظلوم اما مقاوم فلسطین به‌رغم همه دردها و رنج‌های بی‌شمار و دلخراش، رژیم جنایتکار اسرائیل را به زانو درخواهد آورد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: تسلیم و شکست، سرنوشت محتوم اشغالگران بی‌ریشه است، اما ننگ و رسوایی بر پیشانی حامیان رژیم و سکوت‌کنندگان در مقابل این همه جنایت برای همیشه بر تاریخ نقش خواهد بست.