مدیر محصولات پوشش‌دار نورد سرد فولاد مبارکه، از کسب رکورد کیفیت در اسکین‌پاس شماره یک ناحیه نورد سرد خبر داد.

به گزارش پردیسان آنلاین، محسن زارع، مدیر محصولات پوشش‌دار نورد سرد فولاد مبارکه، از کسب رکورد کیفیت در اسکین‌پاس شماره یک ناحیه نورد سرد خبر داد.

وی با بیان اینکه بازده کیفی اسکین‌پاس شماره یک، در اردیبهشت سال جاری، به عدد ۹۹.۷۶ درصد افزایش یافته است گفت: رکورد قبلی واحد مربوط به شهریور سال ۱۳۹۹ و به میزان ۹۹.۷۴ درصد بوده است.

زارع با تأکید بر اینکه الگوی شاخص (Bench Mark) کیفیت در خطوط نورد اسکین‌پاس ۹۹ درصد است، تصریح کرد: رشد کیفیت و رسیدن به ۹۹.۷۶ بسیار چالش‌برانگیز و دور از دسترس به نظر می‌رسید، اما خوشبختانه با تلاش مجدانه همکاران واحد اسکین‌پاس شماره یک محقق گردید؛ این در حالی است که همکاران واحد اسکین‌پاس شماره دو نیز توانستند در اردیبهشت سال جاری به رکوردهای کیفیت قبلی خود نزدیک شوند.

آموزش، نظارت و انجام کنترل فرایند از مهم‌ترین عوامل افزایش سطح کیفی محصول

عبدالرحیم صادقی، رئیس خطوط اسکین و تمپرمیل، در ادامه گفت: با انجام عملی کنترل فرایند، تحلیل دقیق عیوب و شناسایی نقاط بهبود با همکاری گروه فنی تولید، بهینه‌سازی تجهیزات و… این موفقیت حاصل شد که حاکی از عزم کارکنان این واحد برای تحقق اهداف مدیریت فولاد مبارکه است.

وی از عوامل ذیل به‌عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین اقدامات جهت ارتقای کیفیت در ماه‌های اخیر نام برد: آموزش مفاهیم بنیادی نورد به کارکنان بر اساس منابع استاندارد؛ نظارت روزانه بر شاخص‌های کلیدی و مؤثر فرایند؛ انجام کنترل فرایند توزیع‌شده بر اساس چک‌لیست‌های استاندارد در موقعیت‌های مختلف کاری و پایش مستمر کیفیت محصولات با حضور در جلسات روزانه با هدف تشخیص مغایرت و انجام اقدامات اصلاحی فوری.

ارتقای دانش کارکنان تولید و تعمیرات از دیگر عوامل کسب رکورد کیفی

در ادامه، علی ناظری، سرپرست خطوط اسکین‌پاس گفت: ازآنجاکه کارکنان سرمایه اصلی سازمان هستند، ارتقای دانش آن‌ها در زمینه تولید و تعمیرات، در کسب رکوردهای کمی و کیفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم در سال جاری روند بهبود کیفیت محصولات با تلاش جمعی همکاران تداوم داشته باشد.

ارتقای ضریب خوش‌قولی و رضایت مشتریان با افزایش سطح کیفی محصولات

محمودرضا قرمزی، رئیس دفتر فنی تولید ناحیه نورد سرد نیز در این زمینه گفت: در فرایند اسکین‌پاس که از مراحل نهایی تولید ورق سرد است، عملیاتی نظیر بهبود خواص مکانیکی، ایجاد زبری و افزایش صافی سطح ورق انجام می‌شود. افزایش کیفیت در انجام این فرایند در ارتقای ضریب خوش‌قولی و رضایت مشتریان بسیار مؤثر است.

وی افزود: افزایش کیفیت در این خطوط نتیجه انجام مؤثر زنجیره کنترل فرایند است که از این نظر می‌تواند الگوی سایر خطوط قرار گیرد.

رئیس دفتر فنی تولید ناحیه نورد در پایان از حمایت‌های صمیمانه مدیر ناحیه، مدیر محصولات پوشش‌دار و سرد و همکاری واحدهای گروه فنی تعمیرات نورد سرد، کارگاه غلتک، خطوط نهایی، باکس‌آنیلینگ و شست‌وشوی الکترولیتی، کنترل کیفی، واحد برنامه‌ریزی تولید نورد سرد و دیگر واحدهای مرتبط قدردانی کرد.

تثبیت عملکرد کیفیت محصول در واحد اسکین‌پاس شماره یک فولاد مبارکه

محمدرضا نصر اصفهانی، رئیس کنترل کیفی نورد سرد فولاد مبارکه، در پی کسب این موفقیت اظهار کرد: تنوع محصولات تولیدی از ویژگی‌های ناحیه نورد سرد است. با توجه به حساسیت مصرف هریک از محصولات یادشده، کیفیت این محصولات از اهمیت خاصی برخوردار است. اندازه‌گیری کیفیت محصولات بر اساس تعریف شاخص‌های کیفی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین شاخص، بازده کیفی محصولات است. عملکرد کیفی واحد اسکین شماره یک از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲ روند روبه‌رشد و بدون افت کیفیت بوده است؛ به‌طوری‌که حداکثر کیفیت محصولات اسکین‌شده در واحد اسکین‌پاس شماره یک در شهریور ۹۹ به مقدار ۹۹.۷۴، تیرماه ۱۴۰۰ به مقدار ۹۹.۶۰، مهرماه ۱۴۰۱ به مقدار ۹۹.۶۵ و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به مقدار ۹۹.۷۶ بوده و روند رشد و تثبیت داشته است.

تثبیت کیفیت در تولید محصولات اسکین‌پاس‌شده نتیجه شناخت دقیق حساسیت مشتریان، انجام کنترل‌های لازم در زمان تولید، تعامل به‌موقع فرایندهای کنترل کیفیت و تولید، تعریف و انجام پروژه‌های بهبود کیفیت، آماده‌به‌کاری تجهیزات و همچنین تجربیات به‌دست‌آمده برای تولید کیفی محصولات است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت کیفیت داشته است.