کتاب پایان مأموریت، زندگینامه داستانی شهید رئیسی به بیان خود شهید جمهور به قلم مصطفی رضایی و از سوی نشر معارف منتشر شد.

به گزارش پردیسان آنلاین، کتاب پایان مأموریت، زندگینامه داستانی شهید رئیسی به بیان خود شهید جمهور به قلم مصطفی رضایی و از سوی نشر معارف منتشر شد.

بر اساس این گزارش، «اینجا امن ترین نقطه دنیا»، «سید مسجد کرامت بهترین گزینه است»، «من مدافع حقوق شما هستم»، «یا علی بن موسی الرضا قلبی لکم مسلم»، «یعنی از من می خواهید از بهشت خارج شوم»، «من فقط یک طلبه خدمتگزارم»، «یلدای ناتمام اردیبهشت»، از سرفصل های این کتاب می باشد.