پرسنل واحد احیا مستقیم شرکت فولاد هرمزگان توانستند دو رکورد تولیدی را در روز جمعه ۲۶ آبان ماه به ثبت برسانند.

به گزارش پردیسان آنلاین، پرسنل واحد احیا مستقیم این شرکت توانستند دو رکورد تولیدی را در روز جمعه ۲۶ آبان ماه به ثبت برسانند.

به عنوان نخستین رکورد، در مدول B به میزان ۲۹۸۷ تن آهن اسفنجی تولید شد که نسبت به رکورد قبلی در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ به میزان ۲۹۵۲ تن بود، رکورد ۳۵ تن افزایش یافته است.

همچنین در این تاریخ، رکورد جدید روزانه تولید آهن اسفنجی در شرکت به میزان ۵۸۷۹ تن به ثبت رسید و به این ترتیب رکورد تولید روزانه نسبت به رکورد قبلی به میزان ۵۸۴۷ تن که در تاریخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۴۰۱ حاصل شده بود، ۳۲ تن افزایش یافته است.