صدای مظلومیت مردم غزه در سراسر جهان گسترش یافته و امروز در سراسر کشور مردم برای حمایت از فلسطین به خیابان آمدند.

خبرگزاری پردیسان آنلاین، گروه استان‌ها؛ امروز مردم ایران در اعلام انزجار از جنایت صهیونیست‌ها، کودک‌کشی‌ها، محاصره بیمارستان‌ها، مظلوم کشی و بی مارکشی در غزه فریاد زدند.

مردم اصفهان ضمن اعلام انزجار از جنایت‌ها وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی، نسبت به سکوت نهادهای بین‌المللی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

مردم تهران ساعت ۱۵ در میدان انقلاب اسلامی موجی از جمعیت را به راه انداختند و شعارهای کوبنده «مرگ بر آمریکا»، «نصر من اللَّه و فتح قریب»، «مرگ بر آمریکای مردم فریب» و «مرگ بر اسرائیل» فریاد مردم طنین‌انداز شد.

امروز در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی، مردم استان یزد نیز هم‌زمان با آزادی‌خواهان کشورهای مختلف جهان تجمع کردند و تمام شهرها فریاد خود را بر سر دولت‌های استعماری بلند کردند.

مردم شیراز در این تجمع با در دست داشتن پرچم فلسطین و با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

مردم شهرهای استان بجنورد با برگزاری تجمع و در دست داشتن پرچم فلسطین و مقاومت و سردادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

همچنین مردم در شهرهای مختلف استان مازندران از صبح امروز در شهرهای ساری، چالوس و نوشهر، بابل اقشار و گروه‌های مختلف مردم و مسئولان در دفاع از مردم مظلوم غزه راهپیمایی کردند.

مردم شهر مقدس قم در این تجمع با در دست داشتن پرچم فلسطین و با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

همچنین مردم خرم آباد ضمن اعلام انزجار از جنایت‌ها وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی، نسبت به سکوت نهادهای بین المللی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

مردم یاسوج در این تجمع با در دست داشتن پرچم فلسطین و با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

مردم سنندج امروز موجی از جمعیت را به راه انداختند و شعارهای کوبنده «مرگ بر آمریکا»، «نصر من اللَّه و فتح قریب»، «مرگ بر آمریکای مردم فریب» و «مرگ بر اسرائیل» فریاد مردم طنین‌انداز شد.

مردم خوزستان نیز ضمن اعلام انزجار از جنایت‌ها وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی، نسبت به سکوت نهادهای بین‌المللی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

امروز در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی، مردم استان البرز نیز هم‌زمان با آزادی‌خواهان کشورهای مختلف جهان تجمع کردند و تمام شهرها فریاد خود را بر سر دولت‌های استعماری بلند کردند.

مردم مشهد مقدس در این تجمع با در دست داشتن پرچم فلسطین و با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

مردم بصیر و همیشه در صحنه سراسر استان اصفهان از صبح امروز _شنبه بیست و هفتم آبان ماه_ برای همدردی و حمایت از کودکان و زنان مظلوم و شهدای غزه در تجمعات مردمی شرکت کرده و به خیابان‌ها آمدند.

امروز در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی، مردم استان زنجان نیز هم‌زمان با آزادی‌خواهان کشورهای مختلف جهان تجمع کردند و تمام شهرها فریاد خود را بر سر دولت‌های استعماری بلند کردند.

مردم بصیر و همیشه در صحنه در استان کرمانشاه از صبح امروز _شنبه بیست و هفتم آبان ماه_ برای همدردی و حمایت از کودکان و زنان مظلوم و شهدای غزه در تجمعات مردمی شرکت کرده و به خیابان‌ها آمدند.

مردم گرگان در تجمع با در دست داشتن پرچم فلسطین و با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

مردم سیستان و بلوچستان در تجمع با در دست داشتن پرچم فلسطین و با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.