پردیسان آنلاین/کارشناسان نسخ خطی «مکتبه العتبه العباسیه» از کتابخانه مؤسسه امام صادق (علیه السلام) با حضور آیت الله العظمی سبحانی بازدید کردند.

به گزارش پردیسان آنلاین، کارشناسان نسخ خطی «مکتبه العتبه العباسیه»با حضور در کتابخانه مؤسسه امام صادق (علیه السلام) در شهر مقدس قم که همراه با حضور حضرت آیت الله سبحانی بود، از بخش های مختلف این کتابخانه بازدید کردند و این مرجع تقلید توضیحاتی به ایشان ارائه کردند.