من اولین بار که جذب امام شدم، پیام قطع‌نامه ۵۹۸ امام را خواندم، منشور روحانیت امام را خواندم، دیدم این حرف‌ها جنسش فرق می‌کند. این ادبیات هماهنگ‌ترین ادبیاتی است که با فطرتم و قرآن می‌یابم. حرف‌های امام را صادقانه یافتم.

پردیسان آنلاین | پرسید که چه شد جذب منظومه فکری امام شدید؟

گفتم: برای اینکه از فکر و اندیشه آغاز کنی خودت باید در سطحی از جامعیت و علم باشی که ‌لغزش‌گاه‌های ظریف را تشخیص دهی، راه درست را در دوراهی‌های معرفتی بر اساس ضوابط دقیق تشخیص دهی، خب چند نفر در این سطح هستند و اگر باشند خودشان یکپارچه امام هستند.
کم‌تر کسی است که از مسیر آشنایی با منظومه اندیشه امام، جذب ایشان شده باشد.

برخی ممکن است بگویند دیدن خروجی کار امام موجب جذب شدن افراد به ایشان شده است چون مثلا قبل از انقلاب در هر حکومتی قسمتی از ایران جدا شد، چه پهلوی چه قاجار و پادشاهان ما خوار حقیر مقابل بیگانه بوندند ولی بعد از انقلاب ما عزیز شدیم. خب اگر این ملاک باشد می‌گویم پادشاهان صفوی هم به ما عزت دادند، نادرشاه که عدد جنایت‌هایش بی‌شمار است، هم به ما عزت داد و باید شخصیتی جذاب برای من باشد! جنس اینطور علاقه‌ای به امام مثل علاقه مردم آمریکا و انگلستان و بقیه استعمارگرها به رهبرانشان است. جنس علاقه نازی‌ها به هیتلر چون او ما را عزیز کرده است پس ما به او علاقه داریم. جنس علاقه من به خودم و منیت من!

مردم پیش از انقلاب که هنوز خروجی کار امام را ندیده بودند، شهدا که نتیجه کار امام را ندیده بودند، آنها چرا آنطور عاشقانه جذب امام شدند؟!
جنس علاقه ما به امام از جنس علاقه به امام حسین (ع) است چه امام حسین (ع) پیروز شود و چه شکست بخورد ما عاشقش هستیم. اصلا ما هرچه در مسیر امام حسین (ع) و امام خمینی بیشتر هزینه دهیم، عاشق‌ترش می‌شویم، همانطور که پدر و مادرهای شهدا عاشق امام و راهش هستند و برای امتداد آن تلاش و دعا می‌کنند. جنس عشق من به امام خمینی از جنس عشق به خداست.

من اولین بار که جذب امام شدم، پیام قطع‌نامه ۵۹۸ امام را خواندم، منشور روحانیت امام را خواندم، دیدم این حرف‌ها جنسش فرق می‌کند. این ادبیات هماهنگ‌ترین ادبیاتی است که با فطرتم و قرآن می‌یابم. حرف‌های امام را صادقانه یافتم.

در روایت است «الصِّدْقُ طُمَأْنینَهٌ وَ الْکِذْبُ ریبَه» صدق در قلب می‌نشیند و آرامش می‌آورد ولی کذب شک و دو دلی دارد، امام صادقانه بر آهنگ فطرت خدایی که در وجود همه ما است، با ما سخن گفت و ما دیدیم بر همان اساس هم عمل می‌کند و عاشقش شدیم. پیش از انقلاب هم مردم از همین راه از طریق پیام‌ها و ادبیات امام و دیدن صدق عملی او، عاشقش شدند.
پس بهترین راه برای شناختن امام رساندن حرف‌های او و توضیح آنها برای مردم و جوانان است.

حمید باقری