رئیس دانشگاه اصفهان در حاشیه افتتاح مرکز نوآورانه فولاد مبارکه دانشگاه اصفهان گفت: تغییر و تحول در نگرش و آمایش آموزش عالی استان اصفهان در حوزه‌های مختلف ضرروی است.

حسین هرسیج در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین در حاشیه افتتاح مرکز نوآورانه فولاد مبارکه دانشگاه اصفهان با اشاره به نیاز به تغییر و تحول در نگرش و آمایش آموزش عالی استان اصفهان در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری نیازمند تغییر هستیم.

وی افزود: پهنه‌ای را به حوزه فناوری و نوآوری اختصاص داده‌ایم که امیدواریم در آن قسمت نوآوری صنایع شکل بگیرد، امروز میزبان فولاد مبارکه بودیم که اقدامات در دستور کار در این مرکز نوآورانه در نهایت منجر به اقتدار صنعت و علم کشور و منطقه خواهد شد.