مدیرکل فنی و طراحی شهرداری قم از تهیه طرح فاز دوم اجرای تقاطع سه‌سطحه میدان مرجعیت خبر داد و گفت: برگزاری جلسات کمیته تصویب طرح‌های شهرداری قم و دو جلسه در شورای تصویب طرح‌ها، این تقاطع به صورت سه‌سطحه مصوب شد.

مدیرکل فنی و طراحی شهرداری قم از تهیه طرح فاز دوم اجرای تقاطع سه‌سطحه میدان مرجعیت خبر داد و گفت: برگزاری جلسات کمیته تصویب طرح‌های شهرداری قم و دو جلسه در شورای تصویب طرح‌ها، این تقاطع به صورت سه‌سطحه مصوب شد.

لیلی نیک‌خلق‌احمدی در گفت وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین، با اشاره به تهیه فاز دو طرح تقاطع سه‌سطحه میدان مرجعیت، اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای تکمیل حلقه‌های ترافیکی شهر قم انجام می‌شود.

 وی افزود: برگزاری جلسات کمیته تصویب طرح‌های شهرداری قم و دو جلسه در شورای تصویب طرح‌ها، این تقاطع به صورت سه سطحه مصوب شد.

 مدیرکل فنی و طراحی شهرداری قم با بیان اینکه این پروژه با یک روگذر در تراز مثبت و یک رمپ در تراز مثبت دو و یک لوپ طراحی شده است، خاطرنشان کرد: قابلیت اضافه شدن دو لوپ برای این پروژه در آینده پیش‌بینی شده است تا تمام مسیرهای گردش به چپ تأمین شود.

 نیک‌خلق‌احمدی اضافه کرد: عرشه روگذر این پروژه به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و عرشه رمپ جهتی به مساحت ۷۵۰۰ مترمربع طراحی شده است.

 وی با اشاره به طراحی و تأیید نقشه‌های فاز دو سیویل و آب‌های سطحی گفت: نقشه‌های سازه نیز توسط متخصصان در حال بررسی است.

 مدیرکل فنی و طراحی شهرداری قم افزود: موقعیت این میدان و خارج از محدوده بودن اراضی حاشیه موجب شده است که در طراحی مسئله ابعاد پروژه با دقت بررسی شود.

انتهای پیام/۱۰۳