بعد از شهادتش افراد زیادی به خانه‌مان آمده و با گریه می‌گفتند که حسین شبها به خانه‌شان می‌رفته ، مشکلاتشان رو حل می‌کرد.

به گزارش پردیسان آنلاین، در یکی از خاطرات طلبه شهید حسین سرمستی این‌گونه نقل شده است:

هر وقت از جبهه برمی‌گشت، به حفرِ چاه مشغول می‌شد.

دستمزدش را هم می‌داد به همسرش تا در غیابش راحت باشه…

بعد از شهادتش افراد زیادی به خانه‌مان آمده و با گریه می‌گفتند که حسین شبها به خانه‌شان می‌رفته، مشکلاتشان رو حل می‌کرد و با رسیدگی به خانواده‌های نیازمند، باعثِ شادیِ قلبشان می‌شد.

منبع: کتاب بر خوشه‌ی خاطرات ، صفحه ۲۵